- Hoşgeldiniz - Sitemizde 21 Kategoride 1371 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Antalya Büyükşehir’den 24.5 milyon TL’ye gayrimenkul!

23 Ekim 2016 - kez okunmuş
Ana Sayfa » EMLAK-GAYRİMENKUL»Antalya Büyükşehir’den 24.5 milyon TL’ye gayrimenkul!
Antalya Büyükşehir’den 24.5 milyon TL’ye gayrimenkul!

Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait; Manavgat ve Serik İlçelerinde yer alan tarla ve depo vasıflı 3 gayrimenkul 24 milyon 577 bin 500 TL bedelle satılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 – İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu kaydı belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

2 – Şartnameler Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 250,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 – İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 – İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

5 – Teklifler en geç ilan metninde belirtilen saate kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına verilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

6.1 – Kanuni ikametgâhı olması,

6.2 – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

6.3 – Noter tasdikli imza sirküleri,

6.4 – İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.5 – İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

6.6 – Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

6.7 – Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.8 – Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

6.9 – Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.10 – İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.11 – İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

6.12 – Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

7 – Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

8 – Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :